BIOREZONANCIA

 

Bunky v ľudskom organizme spolu komunikujú prostredníctvom určitých vlnových dĺžok. Ak nie je táto komunikácia rušená cudzími frekvenciami, je dotyčná osoba považovaná za zdravú. Ak sa do tela dostane toxín, začne vysielať rušivé frekvenčné obrazy, ktoré vadia vlastným telesným regulačným silám a postupne oslabujú telesné funkcie.

Ľudské telo vysiela rôzne elektromagnetické vlny, pričom bunky rôznych orgánov majú svoje špecifické vlnenie (oscilácie). Medzi jednotlivými osciláciami sú vzájomné vzťahy a dokopy vytvárajú oscilačné spektrum t.j. oscilačný obraz, ktorý je špecifický pre daného jednotlivca.

Vlnenie zdravého človeka má inú podobu ako u človeka chorého. V oscilačnom obraze chorého človeka je aj vlnenie cudzorodých látok prítomných v tele (nikotín, amalgám, alergény, pliesne, baktérie, vírusy a pod.). Toto vlnenie naruší normálny oscilačný obraz.

Biorezonančná terapia je bezbolestná, nenásilná oscilačná terapia bez vedľajších účinkov, ovládaná počítačom. Umožňuje odhaliť rušiace elektomagnetické oscilácie, upraví ich na harmonické a posilňujúce pre organizmus. Je vhodná aj pre malé deti.

 

Biorezonančná terapia sa osvedčila pri odstraňovaní problémov:

- Bolestí hlavy (migrén)

- Bolestí všetkých kĺbov

- Menštruačných bolestí

- Alergií

- Hojení rán

- Pooperačnej liečby (odrušenie sťahov jaziev po operácii)

- Poúrazových stavov

- S črevnou peristaltikou

- Žalúdočných (pálenie záhy, žalúdočná nervozita)