ANTINIKOTÍNOVÁ TERAPIA

 

Pri fajčení si ľudské telo zvyká na nikotín, ktorý patrí medzi vysoko návykové látky. Práve kvôli nemu majú ľudia potrebu znovu a znovu vziať cigaretu do rúk. Pokiaľ prísun nikotínu klesne, spustí sa signál, že sa telo ocitlo v stave nikotínového hladu, dostaví sa chuť na cigaretu a abstinenčná reakcia.

Cieľom biorezonančnej metódy je tento signál eliminovať. Vďaka vzorke nikotínu (popol z poslednej klientovej cigarety), je signál rozdelený na harmonickú a disharmonickú časť.  Pri terapii sa odstráni chuť na cigaretu, odstráni sa fyzická závislosť na nikotín (potlačenie abstinenčných príznakov). Terapia neodstráni psychické a motorické návyky fajčiara.

 

 


Úspešnosť metódy je 75-80 %  t. z. v priemere 8 z 10-tich klientov s fajčením prestane úplne.

Doporučuje sa

 • po terapii odstrániť cigarety z dosahu. Na miesta, kde boli uložené cigarety umiestniť napr. žuvačky, cukríky a pod.

 • výrazne zvýšiť prísun tekutín do organizmu

 • neskúšať fajčiť (môže viesť ku aktivácií nikotínového hladu)

 • vyhýbať sa stresom

Dôvody návratu k fajčeniu
 • stres – pokiaľ sa dostávame do zložitej životnej situácie, fajčí sa s nádejou a presvedčením, že cigareta nás ukľudní a pomôže. Vyfajčená cigareta nechutí, ale v priebehu fajčenia nechuť slabne a nikotínový hlad sa vracia!

 • istota – že vyfajčením cigarety po dlhej prestávke sa nespôsobí  návrat  k  fajčeniu.  Prvé „šluky“ majú zlú chuť, takže sa nepodarí cigaretu dofajčiť, ale už o hodinu sa siaha po ďalšej.

 • zvedavosť – potreba  fajčenia  sa síce  nedostavuje,  ale prejavuje sa zvedavosť či bude cigareta chutiť. Ide o aktívny pokus, ktorý obnovuje nikotínový hlad.

Výhody účinku terapie

 • vplyv terapie sa dosahuje ihneď po jej ukončení

 • prítomnosť v spoločnosti fajčiarov nenavodí chuť na cigaretu    

Výhody pri zanechaní fajčenia

 • zlepšenie krvného obehu v rukách a nohách

 • zníženie nebezpečia výskytu chorôb krvného obehu, mozgovej príhody a nádorov

 • ústup kašľa, zlepšenie dýchania pri záťaži

 • chuťové a čuchové vnemy sa zlepšia

 • odstránenie nepríjemného zápachu z úst, zlepšenie farby pleti

 • ekonomické hľadisko

___________________________________________________________


NÁVRAT ZDRAVIA

2O minút - Váš krvný tlak a pulz sa vracia do normálu. Rovnako teplota Vašich rúk a chodidiel.

8 hodín - Hladina kyslíku vo Vašej krvi sa zvyšuje do normálu a hladina oxidu uhoľného sa znižuje do normálu.

24 hodín - Značne sa znižuje riziko náhlej srdcovej príhody.

48 hodín - Nervové zakončenia obnovujú rast a Vaša schopnosť čuchu a chuti sa vracia do normálu.

72 hodín - Celé Vaše telo sa stane 100% čisté od nikotínu a chemická abstinencia dosiahne vrchol. Vaše priedušnice začínajú odpočívať a tak sa zlepšuje dýchanie, kapacita pľúc sa začne tiež zvyšovať.

10 dní až 2 týždne - Vaše telo si celkom zvykne na absenciu nikotínu, tak isto na absenciu 3500 látok a viac ako 500 plynov prítomných v každom šluku. Chemická (fyziologická) abstinencia je ukončená.

3 týždne až 3 mesiace - Váš obehový systém sa značne zlepší, prechádzky sú ľahšie a celková funkčnosť pľúc vykazuje zlepšenie o 30%.

1 až 9 mesiacov - Únava a zadýchanie sa znižuje, pľúcne riasy sa opäť obnovili a pľúca tak zvýšili svoju schopnosť vysporiadať sa s hlienom, udržiavať sa v čistote a znížiť možnosť infekcie.

1 rok - Riziko infarktu myokardu sa zníži o viac ako polovicu.

5 rokov - Riziko úmrtia na rakovinu pľúc sa zníži zhruba o polovicu oproti fajčiarom. Riziko mozgovej príhody sa zníži na úroveň nefajčiara za 5-15 rokov. Riziko ochorenia rakovinou úst, hrtana sa zníži na polovicu.

10 rokov - Riziko úmrtia na rakovinu pľúc je zhruba zhodné s rizikom nefajčiara. Predrakovinové bunky sú odstránené. Zníži sa tiež riziko rakoviny pier, hrtana, močového mechúra, obličiek a pankreasu.

15 rokov - Riziko srdcovej príhody sa znížilo na úroveň rizika nefajčiara. Riziko úmrtia sa vrátilo takmer na úroveň osoby, ktorá nikdy nefajčila.

 

Zdroje pochádzajú zo správy 1990 U. S. Surgeon General´s Report on the“Health Benefits of Smoking Cessation,“ U.S.National Institute of Health, Medline Plus, článok bol prevzatý zo stránky: http://www.whyquit.com/whyquit/A_Benefits_Time_Table.html

 

 

 

222