TECHNOLÓGIA

 

ANP Centrum je vybavené regeneračno-rehabilitačno-terapeutickým prístrojom BICOM 2000, ktorý umožňuje premeniť frekvenčné obrazy spôsobujúce ochorenia, na terapeutické, zdraviu prospešné. Ide o moderný prístroj, ktorý pracuje na báze elektromagnetického pôsobenia (biorezonancie). Spĺňa všetky normy na prevádzku a s úspechom sa používa aj v zdravotníctve v mnohých európskych štátoch.

 
 
Principiálna schéma výkonu terapie